waarneming

Delori-Maeslaan

archeologisch element
ID
980863
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980863

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek leidde tot de conclusie dat het steentijdpotentieel binnen het gebied middelhoog was. Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde echter geen indicaties op steentijdwaarden binnen het plangebied. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts drie sporen gevonden, alle greppels uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd, die geen samenhangend verband tonen.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Sporen uit late middeleeuwen en nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Delori-Maeslaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980863 (Geraadpleegd op )