waarneming

Janseniusstraat

archeologisch element
ID
980887
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980887

Beschrijving

Het archeologische onderzoek aan de Janseniusstraat te Ieper, op een onderzoeksterrein van ongeveer 470 m², leverde enkele interessante sporen op.

Het onderzoek werd uitgevoerd in twee werkputten. In de eerste werkput, gelegen op de hoek van de Janseniusstraat en de Delaerestraat werden muurresten aangetroffen die afkomstig zijn van het voormalige bisschoppelijke paleis dat in de 17de eeuw op deze locatie werd opgetrokken. Het gebouw werd na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog niet meer heropgebouwd. De muurresten maken het mogelijk om een meer gedetailleerde locatie voor het paleis vast te stellen en ook de manier waarop het gebouw werd opgetrokken te beschrijven. Omwille van de beperkte oppervlakte waarin de resten werden teruggevonden, de beperkte hoeveelheid vondsten in relatie met de muurresten en de recentere verstoringen, is het echter niet mogelijk om uitspraken te doen over de interne verdeling van het gebouw.  

In de tweede werkput, in het noordoosten van het plangebied, werden op het niveau van de moederbodem verschillende kuilen aangetroffen. Op basis van het vondstmateriaal kunnen de sporen gedateerd worden tussen de 14de en 17de eeuw. Er werden geen structuren herkent in de kleine opgravingsput. De datering toont aan dat het plangebied zeker vanaf de late middeleeuwen in gebruik werd genomen. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 15-01-2021

Resten bisschoppelijk paleis

Datering: 17de eeuw
Typologie: bisschoppelijke paleizen, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

(afval)kuilen

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: afvalkuilen, archeologische sporen en uitgravingen, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Janseniusstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980887 (Geraadpleegd op 13-06-2021)