waarneming

Schoolstraat

archeologisch element
ID
981000
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981000

Beschrijving

Naar aanleiding van werken werd een vooronderzoek uitgevoerd omdat de ingreep zich bevindt in een beschermd monument, namelijk het 'Kasteeldomein De Schepper'. 

De bodemingreep blijft beperkt tot een enkel perceel met een oppervlakte van ca. 770 m². 

Naast verschillende (recente) muurresten werden nog een enkele kuil en een paalkuil aangetroffen en een mogelijke insteek van een muur.

Hoewel de werken een aanzienlijke verstoring met zich mee zullen brengen binnen het beschermde kasteeldomein, zal hierbij geen archeologisch waardevolle site beschadigd raken.

Op basis van historische data werd gedacht dat dit kasteeldomein uit de 18e eeuw terug ging op een middeleeuws mottekasteel, maar bij eerder onderzoek werd reeds aangetoond dat er voor de bouw van het huidige kasteel een grondige herinrichting plaats vond van het domein, waarbij een deel van het terrein werd opgehoogd en verschillende perceelsgreppels werden gedempt. Het is dan ook fout om af te gaan op de huidige percellering, die terug lijkt te gaan op de herinrichting uit de 18e eeuw, om de aanwezigheid van een eventuele middeleeuwse motte aan te tonen. Daarboven bleek de ondergrond binnen het plangebied zeer zwaar verstoord bij bouw-, ophogings- en afbraakwerken sinds de postmiddeleeuwse periode. Indien er zich ooit een enig noemenswaardige archeologische vindplaats binnen het plangebied bevond werd die volledig verstoord.

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Sporen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

muurresten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Kasteeldomein De Schepper


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoolstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981000 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.