waarneming

Schoolstraat

archeologisch element
ID
981000
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981000

Beschrijving

Naar aanleiding van werken werd een vooronderzoek uitgevoerd omdat de ingreep zich bevindt in een beschermd monument, namelijk het 'Kasteeldomein De Schepper'. 

De bodemingreep blijft beperkt tot een enkel perceel met een oppervlakte van ca. 770 m². 

Hoewel de werken een aanzienlijke verstoring met zich mee zullen brengen binnen het beschermde kasteeldomein, zal hierbij geen archeologisch waardevolle site beschadigd raken.

Op basis van historische data werd gedacht dat dit kasteeldomein uit de 18e eeuw terug ging op een middeleeuws mottekasteel, maar bij eerder onderzoek werd reeds aangetoond dat er voor de bouw van het huidige kasteel een grondige herinrichting plaats vond van het domein, waarbij een deel van het terrein werd opgehoogd en verschillende perceelsgreppels werden gedempt. Het is dan ook fout om af te gaan op de huidige percellering, die terug lijkt te gaan op de herinrichting uit de 18e eeuw, om de aanwezigheid van een eventuele middeleeuwse motte aan te tonen. Daarboven bleek de ondergrond binnen het plangebied zeer zwaar verstoord bij bouw-, ophogings- en afbraakwerken sinds de postmiddeleeuwse periode. Indien er zich ooit een enig noemenswaardige archeologische vindplaats binnen het plangebied bevond werd die volledig verstoord.

 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981000 (Geraadpleegd op )