waarneming

Groenstraat Basisschool 't Groentje

archeologisch element
ID
981743
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981743

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat in de onderzoekszone van fase 1 enkel verstoringen aanwezig zijn uit de nieuwste tijd. Het is nu duidelijk dat het bodemarchief verstoord is tot in de tertiaire C-horizont. De kans op relevante archeologische sporen is bijgevolg zeer klein. Het noorden van het terrein is voldoende onderzocht door middel van de uitgevoerde proefsleuven. Er is geen aanleiding om te geloven dat de verstoring zich niet verderzet binnen het volledige onderzoeksgebied van fase 1. Het potentieel op kennisvermeerdering in geval van een archeologische opgraving is te beperkt en wordt daarom niet nuttig geacht. Het uitgevoerde archeologische vooronderzoek kon voldoende aantonen dat er geen relevante archeologische vindplaats aanwezig is binnen het onderzoeksgebied van fase 1.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenstraat Basisschool 't Groentje [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981743 (Geraadpleegd op )