waarneming

Halle-Dorp

archeologisch element
ID
981828
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981828

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van de kerkomgeving en de bouw van een polyvalente zaal aan de pastorie, is in een eerste fase het plangebied voor de bouw van de polyvalente zaal onderzocht door middel van proefsleuven. De twee bodemprofielen die in de werkputten zijn aangebracht, tonen een A/C-bodemopeenvolging resp. voorafgegaan door 2 opgebrachte lagen en een plaggendek. Tijdens het onderzoek zijn 23 sporen aangetroffen, waaronder negen paalkuilen, één greppel, één zone van beddenbouw, één recente verstoring, vier natuurlijke sporen, zes menselijke lagen en één natuurlijke laag. Er zijn geen complete structuren zoals plattegronden van gebouwen of bijgebouwen aangetroffen. Er is enkel in de beddenbouw diagnostisch materiaal, namelijk 2 scherven, gevonden zodat geen nauwkeurige datering mogelijk is voor het merendeel van de sporen. Op basis van kleur en aflijning zijn 8 paalsporen en de greppel met ZW-NO oriëntatie in te delen als sporen met een onbepaalde datering. Eén paalspoor en de sporen van beddenbouw dateren op basis van vondsten (steengoed met zoutglazuur), kleur en aflijning in de nieuwe/nieuwste tijd. De sporen van beddenbouw zijn te relateren aan de moestuin van de pastorij. Een intrusieve randscherf van een teil in grijs aardewerk is te dateren in de late middeleeuwen. 


Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een intrusieve randscherf van een teil in grijs aardewerk is in de late middeleeuwen te dateren en bevestigt menselijke aanwezigheid in deze periode.

Nieuwe tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bodemgebruik, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Meerdere parallelle sporen van beddenbouw zijn waargenomen en zijn te relateren aan de moestuin van de pastorij afgebeeld op de Ferrariskaart. Een scherf in steengoed met zoutglazuur bevestigt de datering in de nieuwe tijd.

Nieuwe/Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén paalspoor is op basis van kleur en aflijning in de nieuwe tot nieuwste tijd te dateren.

Sporen met onbepaalde datering

Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Acht paalsporen waaronder enkele met een duidelijke kern, en een ZW-NO georiënteeerde greppel zijn door de afwezigheid van vondsten niet nauwkeurig te dateren. De paalsporen vormden geen gebouwplattegrond en zijn verstoord door de jongere beddenbouw.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Pastorie van de Sint-Martinusparochie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Halle-Dorp [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981828 (Geraadpleegd op )