waarneming

Ganzenstraat 84

archeologisch element
ID
983382
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983382

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7891
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden verspreid over het terrein 14 sporen worden geregistreerd. Het gaat hierbij om een kuil, grachten/greppels, en spoornummers die werden uitgeschreven voor hout, alsook enkele muren, vloeren en lagen.

De aangetroffen muren en vloeren zijn allen vrij recent. De gracht kan op basis van aardewerk gedateerd worden vanaf de late middeleeuwen. 

De ophogingspakketten hebben een iets latere datering en zijn vermoedelijk, op basis van het vondstmateriaal, te dateren omstreeks de 18e eeuw., anderzijds kan dit pakket ook verwijzen naar het gebruik van het projectgebied als tuin in het verleden.

Op basis van de bekomen resultaten van het vooronderzoek met ingreep in de bodem is duidelijk dat een vervolgonderzoek niet aangewezen is. Het aangetroffen archeologisch ensemble is vrij beperkt en gezien de drassige omstandigheden en de beperkte bodemkundige ingrepen is verder vervolgonderzoek niet noodzakelijk.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten, vloeren
Gebeurtenis:

Sporen late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Sporen post middeleeuwen

Datering: 18de eeuw
Typologie: ophogingslagen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ganzenstraat 84 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/983382 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.