waarneming

Oostmeers 105

archeologisch element
ID
984633
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984633

Beschrijving

In september 2019 heeft Aardewerk een opgraving uitgevoerd langs de Oostmeers in Brugge. Op basis van de werfbegeleiding van twee sleuven blijkt de bodem sterk verstoord. Het onderzoek levert één spoor op: muurresten. De resultaten van het vooronderzoek in combinatie met de baksteenformaten, het metselwerk en de geassocieerde vondsten wijzen op een datering in de 16de eeuw. De bodemkundige context wijst op zeer natte omstandigheden voor de verstedelijking van dit gebied en bevestigt de resultaten van het vooronderzoek. 


Auteurs: Roelens, Frederik
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raakvlak

Sporen late middeleeuwen - Nieuwste tijd

Datering: 14de eeuw, 15de eeuw, 16de eeuw
Typologie: muurresten, puinlagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De bodem waarin de resten werden aangetroffen was zeer verstoord waardoor een ruwe datering gegeven werd in de 16de eeuw. Het aardewerk dat aangetroffen werd kan geplaatst worden tussen de 14de en 16de eeuw.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge

  • Is deel van
    Huize Burgemeester Pierre Vandamme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oostmeers 105 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984633 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.