waarneming

Achtste Linielaan

archeologisch element
ID
984636
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984636

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 8403
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In de opgravingszone AZ1 werden twee bakstenen structuren uit de 20ste eeuw teruggevonden. Het gaat om een afvoerkanaaltje S2 dat wellicht loopt van het stationnetje richting het zuiden, en aansluit op de rechthoekige bakstenen structuur S1. De bakstenen structuur S1 lijkt een volledig ingegraven rechthoekige ruimte te zijn. Een vloer of aanwijzingen hiervoor werden niet vastgesteld. In de zuidelijke zijde werd een verluchtingsgat waargenomen. Volgens lokale bewoners bevond zich hier tegenover een café en zou deze mogelijk hieraan gelinkt kunnen worden. De functie kan echter eerder gezocht worden als een soort sterfput (opvang regen/afvalwater) onder de straat. De gelaagde lensvormige opvulling en de afwezigheid van een vloer lijken deze functie te bevestigen. De gebruikte mortel geeft alleszins een 20ste-eeuwse datering aan, wat bevestigd wordt door een fragment porselein teruggevonden in de opvulling. Cartografische bronnen tonen geen bewoning aan op deze plaats waardoor het uitsluitend ondergrondse karakter bevestigd wordt.

Hoewel de bureaustudie een verhoogd potentieel aangaf voor sporen en vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, toont de archeologische werfbegeleiding aan dat de geplande werken zich beperken tot reeds verstoorde lagen. Met uitzondering van een losse Duitse kogelhuls uit de Eerste Wereldoorlog werden geen structuren of vondsten aangetroffen die aan de Wereldoorlogen kunnen gelinkt worden. Eén kleine archeologische zone leverde muurresten op uit de 20ste eeuw. In het ene geval gaat het om een slecht bewaard afvoerkanaaltje en het andere geval betreft een sterfput voor hemel/afvalwater.


Auteurs: Acke, Bert
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba; Acke & Bracke bvba

Sporen 20ste eeuw

Datering: 20ste eeuw, WO I
Typologie: infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, muurresten, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, metaal, pijpaarde, porselein
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij de aanleg van het vlak werd een losse vondst aangetroffen, namelijk een Duitse 7,92mm patroon uit de Eerste Wereldoorlog.


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Station Meulebeke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Achtste Linielaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/984636 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.