waarneming

Langestraat 21A

archeologisch element
ID
987995
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987995

Beschrijving

Bij restauratiewerken werd een voormalige waterciterne gevonden, die afgesloten en tot dan toe ongekend was. Deze citerne meet ongeveer 2m35 op 330 cm, is 1m50 hoog en heeft tongewelf. De bodem bestaat uit Boomse tegels van 18 op 18 cm, de muren zijn opgebouwd met kleine bakstenen van 14 x 7 x 3,5 cm in een onregelmatig verband. De toegang tot de citerne was via een mangat, dat nu dichtgemaakt is. Aan de noordzijde van de citerne is een loden buis bewaard, waarlangs water kon opgepompt worden. De citerne is geruime tijd niet meer in gebruik, op de bodem lag een laag gedroogd en aangekoekt slib. De citerne maakt onlosmakelijk deel uit van het herenhuis "den Lombaert", dat gebouwd werd omstreeks 1767. Er zijn geen indicaties van een oudere voorganger. De citerne bevindt zich aan straatzijde, in de zuiwestelijke hoek van het pand. Het gewelf van de citerne kon om stabiliteitsredenen niet bewaard worden bij de restauratie.

In een andere ruimte, aan de tuinzijde, werden onder de plankenvloer van het 18de-eeuwse stadshotel twee muurfragmenten aangetroffen die ouder zijn dan de vloer en wellicht te relateren zijn aan een voorloper van het stadshotel. De muren verlopen bijna parallel met elkaar, op ongeveer 30 cm afstand. De meest westelijke muur is ongeveer 2 meter bewaard, de oostelijke muur is bewaard over een afstand van ongeveer 5 meter. Opvallend is dat beide muren afgebroken zijn voor de bouw van de achtergevel van het 18de-eeuwse pand, wat er duidelijk op wijst dat ze ouder zijn. Ze worden ook oversneden door de dwarsbalkjes waarop de plankenvloer gefundeerd was. Beide muren zijn ongeveer 46 cm breed en zijn opgebouwd met stenen van 23 x 11 x 6 cm. Het is moeilijk om louter op basis van baksteenformaat een correcte datering naar voor te schuiven; het gebruikte baksteenformaat komt in de Brugse regio voor vanaf de 14de eeuw, maar werd ook later gebruikt. Uit cartografische bronnen (Marcus Gerards) is gekend dat zich hier in de 16de eeuw een breedhuis met trapgevel bevond, maar de sporen zijn fragmentair om verdere uitspraken te doen. 


Auteurs: De Decker, Sam
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

18de eeuw

Datering: tweede helft 18de eeuw
Typologie: kelders, waterbekkens
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De citerne oogt erg uniform en sluit volledig aan bij het herenhuis, dat dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw. De stijl van het gewelf sluit aan bij de aanpalende kelders.
- een rechthoekige ruimte van ongeveer 2m35 breed, 330 lang en 1m50 hoog (hoogste punt tongewelf).
- de vloer is betegeld met Boomse tegels van 18 op 18cm
- de muren bestaan uit uniforme kleine bakstenen van 14 x 3,5 x 7? cm. Er is geen duidelijk strak metselverband, eerder wild
- het tongewelf vertoon op één plaats een herstelling of verbouwing. Deze herstelling (dunner gewelf) uit zich niet in het opgaand muurwerk
- het gaat om een regenwaterciterne me op verschillende plaatsen toevoer, op één plaats is een loden buis bewaard. Er is geen trap, enkel een mangat waarvan het onduidelijk is of dit origineel is (gewelf is doorbroken).

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De twee muren werden aangetroffen onder de plankenvloer van één van de kamers. Het gaat om muren die duidelijk ouder zijn dan het herenhuis. Niet alleen bevinden ze zich haaks op de achtergevel en in het midden van de kamer, ook zijn ze duidelijk uitgebroken voor de bouw van de achtergevel.
De muren bevinden zich op ca. 30 cm van elkaar en lopen net niet parallel, wat doet vermoeden dat er een zekere fasering is. Vormelijk lijken ze wel op elkaar: ze zijn beide 46 cm breed en opgebouwd uit stenen van 23 x 11 x 6 cm
Doordat het om muurfragmenten gaat is het niet duidelijk tot welke constructie ze behoren en hoe ze verder verlopen.
Mogelijk gaat het om relicten van het breedhuis met traptoren, dat op de kaart van Marcus Gerards is te zien (midden 16de eeuw).


Relaties

  • Is deel van
    Herenhuis Den Lombaert

  • Is deel van
    Historische stadskern van Brugge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Langestraat 21A [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/987995 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.