waarneming

Frenchlaan 15

archeologisch element
ID
988834
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988834

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werden 2 sporen geregistreerd. Het gaat om twee restanten van muren. Op basis van de ondiepe bewaring van beide muren en de ligging op een vermoedelijk antropogeen pakket, dat mogelijk in verband staat met de (afbraak van) de vestingwerken, kan geconcludeerd worden dat het hier geenszins gaat om resten van de Vauban-versterking, maar wel om het muurwerk dat na het slopen en dempen van de voorversterkingen (vanaf 1781) is aangelegd en dus eerder in de 19de-20ste eeuw te dateren is. Er werden geen vondsten aangetroffen.

De potentiële kennis wordt als beperkt ingeschat. De waardering van deze potentiële kennis binnen het onderzoeksgebied wordt bijgevolg ook ingeschat als zeer beperkt.


Auteurs: Debouck, Yelmer
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Grondsporen

Datering: 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: muurresten, puinlagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Ieper


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Frenchlaan 15 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/988834 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.