waarneming

Berlarij

archeologisch element
ID
989232
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989232

Beschrijving

Er werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek. Verspreid over het terrein werden echter wel verscheidene recente bodemverstoringen aangetroffen. Het merendeel van deze recente verstoringen situeren zich binnen het zuidelijke deel van het plangebied en het centrale deel binnen het plangebied. Het betreffen veelal kuilen waarin recent bouwpuin en ander afval in werd aangetroffen. Het archeologisch niveau situeerde zich tussen de 120 en 200 cm beneden het huidige maaiveld.

Ter hoogte van de proefput aan de Berlarij werden eveneens geen archeologisch relevante sporen, structuren of vondsten aangesneden. Er kwamen dan ook geen resten van historische bebouwing aan het licht. Het archeologisch relevante niveau situeerde zich hier reeds op ca. 80 cm beneden het maaiveld. Het voorplan van de huisnrs. 32 en 34 te Berlarij, waar men resten van historische bebouwing kon verwachten, bleek tevens reeds tot ca. 2,5 m-mv verstoord door recente kelders. In de aangelegde proefput werden eveneens geen randstructuren aangetroffen te relateren aan potentiƫle historische bebouwing.


Auteurs: Verrijckt, Jeroen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Lier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Berlarij [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/989232 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.