Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Den Houten Hon(d)t

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 100573   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/100573

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met puntgevel, gebouwd omstreeks 1580, doch aangepast en verbouwd in de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bonten Hont

Hoogstraat 5 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met puntgevel, gebouwd omstreeks 1580, doch aangepast en verbouwd in de 19de eeuw.