Beschermd monument

Boerenwoning met erf en wegkapel

Beschermd monument van 04-12-2000 tot heden

ID
10065
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10065

Besluiten

Boerenhuis en erf met wegkapel
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2000  ID: 3606

Beschrijving

De boerenwoning met erf en wegkapel te Opbrakel zijn beschermd als monument.Waarden

Het boerenhuis en bijhorend erf met wegkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Het 1789 gedateerde boerenhuis is in de regio van de Vlaamse Ardennen een uiterst zeldzaam geworden, architectuurhistorisch representatief en documentair interessant voorbeeld van een middelmatig, bakstenen boerenhuis uit de late 18de eeuw dat zijn meeste authentieke bouwkenmerken bewaard heeft. De woning bezit het traditioneel voorkomen van een zes traveeën tellend breedhuis, afgedekt door een zadeldak; het bewaart zijn aandaken met vlechtingen en op schouderstukken, evenals zijn oorspronkelijke muuropeningen met groengeschilderd houtwerk. De brede rechthoekige vensters bezitten houten kruiskozijnen, deels nog met diefijzers. De fijn afgewerkte voordeur omlijsting vormt zoals gebruikelijk het enige sierelement van de voorgevel . Het huis bewaart tevens zijn authentieke binnen structuur met balklagen en elementen zoals haarden en deuren die tevens getuigen van een verfijnde detailafwerking.
Het landschappelijk fraai gelegen erf dat vanouds bij de woning hoort helt door zijn typische locatie, op de rand van kouter en beekdepressie, af naar de straat en bewaart als kenmerkende aanhorigheden een markerende open bakstenen wegkapel naast es aan de erf toegang, een gekasseid toegangspad en een steenput met deksel.

volkskundige waarde


Het laat 18de-eeuwse bakstenen boerenhuis is door de authenticiteit van zijn bouwkenmerken als typisch Vlaams boerenhuis met jaartal 1789 een belangrijke getuige van een typisch volkse vroegere bouwwijze en wooncultuur. Elementen zoals de traditionele open haard gedecoreerd op de haardbalk met opschriften en volkse motieven , evenals de verzorgde profileringen van het houtwerk zijn waardevolle componenten van volkskunst.
De bij het erf horende wegkapel met Christusbeeld aan kruis is als klein religieus bouwwerk bij een boerenerf, een typerende uiting van de cultus van het H. Kruis en van volksdevotie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenwoning met wegkapel

Verrebeke 8 (Brakel)
Alleenstaande boerenwoning uit het vierde kwart van de 18de eeuw, achterin gelegen op naar de straat afhellend erf; overblijfsel van een vroegere hoeve waarvan de bedrijfsgebouwen verdwenen zijn. Erftoegang aan de straat gemarkeerd door een met klimop overgroeide kleine wegkapel, waarschijnlijk opklimmend tot het eerste kwart van de 20ste eeuw, naast een es.

Is de omvattende bescherming van

Gewone es als kapelboom

Verrebeke 8 (Brakel)
De kapelboom, een opgaande es, bevindt zicht ten noorden van een kapel. De betreedbare kapel ligt aan de straatzijde van het erf van een boerenhuis.


Houtkant van es op talud

Verrebeke 8 (Brakel)
De houtkant op talud bevindt zicht aan de straatzijde van het erf van een boerenhuis. De houtkant bevindt zich aan de linker zijde van de erftoegang. Aan de rechter zijde bevindt zich een kapel met een opgaande es als kapelboom.