Beschermd monument

Neerhof, horende bij het kasteeldomein

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden
ID: 10228   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10228

Besluiten

Dorpskom van Huise-Lozer
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-2002  ID: 3818

Beschrijving

Het neerhof of de kasteelhoeve behorende bij het kasteeldomein in de Kasteelstraat te Kruishoutem is beschermd als monument.Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Lozer één van de vier haast intact behouden dorpskernen met een historische band tussen de kerk met kerkhof en pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en de gekasseide Lozerstraat.

Het neerhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De site is een mooi voorbeeld van de evolutie van een middeleeuwse site met walgracht naar residentieel kasteel.
De site kende een reeks van uitzonderlijke en van nationaal belang zijnde eigenaars: familie Vilain van Gent en Filip de Montmorency (graaf van Hoorn).
Het kasteel vormt het centrale onderdeel van een goed bewaarde adellijke site welke naast het kasteel bestaat uit koetshuizen, een hondenkennel, toren, portierswoning, boerderij, moestuin en park met vijvers. De kasteelhoeve, zeker teruggaand tot de 18de eeuw, maakt integraal deel uit van het kasteeldomein en is eigendom van de kasteelheer.

sociaal-culturele waarde

De kerk met kerkhof, de pastorie met pastorietuin, het kasteeldomein met neerhof en de gekasseide dorpsstraten vormen een essentieel onderdeel van de Lozerse dorpskern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neerhof bij het kasteeldomein

Kasteelstraat 34 (Kruisem)
Oorspronkelijk 18de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen, begin 20ste eeuw aan elkaar gebouwd tot huidige semi-gesloten complex. Opvallend ossebloedkleurig geschilderde vleugels op vierkante plattegrond toegankelijk via een ijzeren hek in noordoosthoek.