Vastgesteld landschapsatlasrelict

Domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving

Vastgesteld landschapsatlasrelict van 10-05-2012 tot heden
ID: 10276   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10276

Besluiten

Domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving
vaststellingsbesluiten: 10-05-2012  ID: 5018

Beschrijving

De domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving zijn vastgesteld in de landschapsatlas.Waarden

natuurwetenschappelijke waarde

De Pannebossen langs de zuidelijke rand van de ankerplaats vertegenwoordigen dankzij een natuurlijke kruid- en struiklaag een belangrijke waarde met betrekking tot de flora. Samen met de omliggende open omgeving en de beboste domeinen rond de kastelen bieden zij bovendien goede mogelijkheden voor verschillende faunagroepen, waarbij de vogels en vlinders het opvallendst zijn. De aanleg in rabatten geeft bovendien een goede kijk op een historische ontginning van natte gronden vermoedelijk voor de winning van gerief- en of brandhout.

historische waarde

De drie kastelen binnen deze ankerplaats worden reeds vermeld op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778). De structuur en opbouw van de domeinen is redelijk gaaf bewaard gebleven. Vooral het kasteel Groeningenhof, deels teruggaand tot de 16de eeuw, is als bouwwerk historisch zeer waardevol. Eveneens te vermelden zijn de Kapittelenhoeve, waarvan de site reeds wordt vermeld in 1304.

esthetische waarde

De gaaf bewaarde kasteeldomeinen binnen een landelijke omgeving met een aantal kleine landschapselementen resulteert in een esthetisch aantrekkelijk geheel. De mooi bewaarde kasseiwegen en de oude hoeven vervolledigen het historische karakter van deze ankerplaats.

ruimtelijk-structurerende waarde

Deze ankerplaats vertegenwoordigt een relict van de oorspronkelijk veel uitgestrektere landelijke omgeving tussen Kontich en Aartselaar. Gezien de steeds toenemende bebouwingsdruk, wint de laatste open ruimte in deze omgeving steeds meer aan belang.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domeinen Groeningenhof, Solhof en Lillaarschans met omgeving

Aartselaar (Aartselaar), Kontich (Kontich)
Het landschap wordt gevormd door drie kasteeldomeinen, omgeven door een relatief gaaf bewaarde landelijke omgeving. De open ruimte binnen de perimeter van de ankerplaats is hoofdzakelijk in landbouwgebruik. Het Groningenhof/Kontichshof is een waterkasteel gelegen in de Mandoerse beek, omgeven door een omhaagd landschapspark. De Lillaarschans/Lillaarhoeve is een neoclassicistich kasteeltje, eveneens met ovale omgrachting en beboomd park. Het kasteel Solhof werd voor het eerst vermeld in de 15de eeuw. De huidige site werd aangepast eind 20ste eeuw, doch de basisstructuur bleef bewaard. Naast deze drie kastelen liggen binnen de ankerplaats verschillende hoeven en omringende landbouwgronden. Het kan gekarakteriseerd worden als een coulissenlandschap en in het zuiden de Pannenbossen met rabatten.