Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Roskamgang met nog vijftal stadswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 103422   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/103422

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Nr. 30-32 (ertussen): Roskamgang. In 1427 bouwde de stadsmagistraat hier een stal z.g. "den Roscam" waar men de paarden kon stallen voor de opening van de jaarmarkten. Smalle gekasseide gang met aan de O.-zijde nog een vijftal XIX-huisjes met in totaal tien trav. en twee bouwl., eenvoudige gecementeerde lijstgevel met imitatievoegen en rechth. muuropeningen (775).



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

stedenbouwkundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Roskamgang met nog vijftal stadswoningen

Roskamgang 1, 6 (Antwerpen)
Nr. 30-32 (ertussen): Roskamgang. In 1427 bouwde de stadsmagistraat hier een stal z.g. "den Roscam" waar men de paarden kon stallen voor de opening van de jaarmarkten. Smalle gekasseide gang met aan de O.-zijde nog een vijftal XIX-huisjes met in totaal tien trav. en twee bouwl., eenvoudige gecementeerde lijstgevel met imitatievoegen en rechth. muuropeningen (775).