Pastorie Sint-Petrus en Paulusparochie

Beschermd monument van 01-10-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Hansbeke
Straat Hansbekedorp
Locatie Hansbekedorp 13 (Nevele)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44049/115.1
  • OO001176

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Petrus en Paulusparochie

Hansbekedorp 13, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak (mechanische pannen); verbouwd in eerste helft 19de eeuw, doch met kern uit 17de eeuw (een nieuwe pastorie werd circa 1627 gebouwd) of 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Petrus en Paulusparochie is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architecturale waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd: "Omwille van de architecturale waarde als in kern 18de-eeuws gebouw, grotendeels herbouwd in het tweede kwart van de 19de eeuw met gecementeerde gevel met segmentboogvensters, deur met ovaal bovenlicht en guirlandes en middenrisaliet met pilasters."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000669, Nevele (Hansbeke) dorpskom en 18 monumenten, advies KCML (1981).

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.