Beschermd monument

Jachthuis

Beschermd monument van 03-07-2012 tot heden

ID: 10548   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10548

Besluiten

Kasteel Bunneghem-Sloor
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 03-07-2012  ID: 5031

Beschrijving

Het kasteel Bunneghem-Sloor te Temse is beschermd als monument.Waarden

Kasteel Bunneghem-Sloor is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: :
Classicistisch kasteel uit het begin van de 19de eeuw, opgetrokken door Augustien Van Strydonck, burgemeester van Temse en circa 1870 door politicus en kunstschilder A. Sloor heringericht met een voor die periode zeer modieus en uitzonderlijk 'Egyptisch salon' en een 'Vlaams salon'. Slaapkamers en salons op zowel gelijkvloerse al eerste verdieping in voor de 19de en begin 20ste-eeuw gangbare neoclassicistische stijl (salon, nachthal, slaapkamers) en neo-Lodewijk XV-stijl (salons bovenverdieping) bleven bewaard. Herinrichting in het begin van de 20ste eeuw van onder andere de vestibule en de traphal in Beaux-Artsstijl.

artistieke waarde


Behouden interieur getuigend van de zeer diverse, eclectische en op herneming van historische kunststijlen gerichte smaak van de 19de en begin 20ste-eeuwse modegevoelige bourgeoisie. Een bewaard geschilderd Egyptiserend salon is ingericht in de periode 1870-1880, volgens de traditie van de hand van kunstschilder en eigenaar A. Sloor van Temse. Uitzonderlijke en zeer hoogstaande vormgeving van een salon uit de hoogtijdagen van de Egyptomanie in Europa, met een zuiver decoratieve inslag. Behouden neo-VIaams renaissance salon uit dezelfde periode en van dezelfde bouwheer met imitatie goudleder, lambrisering, binnenschrijnwerk, moer en kinderbalken, parketten, haard, ... gedateerd op een balksloef: 1877. Behouden neoclassicistisch salon op de benedenverdieping met lambrisering, haard, binnenschrijnwerk en twee Lodewijk XV-salons op de bovenverdieping eveneens met lambrisering, geschilderde supraporta's, parketten, plafonds,...

sociaal-culturele waarde


Representatief complex waar de leefcultuur van een gegoede 19de-eeuwse familie en hun personeel in het gebouwenareaal nog herkenbaar is door de combinatie van kasteel met salons, slaapkamers, diensttrap, keuken, bediendenkamers op zolder, bijgebouwen met koetshuis en koetsierswoonst en restant van het kasteelpark.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Jachthuis

Kasteeldreef 12-14 (Temse)
Classicistisch kasteel uit het begin van de 19de eeuw, opgetrokken door Augustien Van Strydonck, burgemeester van Temse en circa 1870 door politicus en kunstschilder A. Sloor heringericht.