Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 105660   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105660

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Recent grondig gerestaureerd huis met mogelijk kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Markt 80-81 (Berlaar)
Recent grondig gerestaureerd huis met mogelijk kern uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw.