Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
105716
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/105716

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gegroepeerde dorpswoningen met voortuintjes, van 1911-1912.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoningen

Zwaluwstraat 28-30 (Berlaar)
Gegroepeerde dorpswoningen met voortuintjes, van 1911-1912.