Beschermd monument

Waterpomp

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden
ID: 10600   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10600

Besluiten

Dorpskom van Waasmunster met kasteel Blauwendael, woningen en openbare pomp
definitieve beschermingsbesluiten: 16-07-1987  ID: 2311

Beschrijving

De 19de-eeuwse waterpomp te Waasmunster is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de openbare pomp als volgt werd gemotiveerd: ”als gietijzeren versierde pomp uit de tweede helft van de 19de eeuw met een nog nagenoeg complete visuele binding met de meeste aanpalende kleinschalige 19de-eeuwse bebouwing in het straatje.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000800, Dorpskom Waasmunster, advies KCML (1987).


Waarden

De openbare pomp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Waterpomp

Rivierstraat zonder nummer (Waasmunster)
Gietijzeren openbare waterpomp. Al in 1850 werd op de gemeentebegroting van 1851 een krediet voorzien om een openbare pomp op te richten in de Rivierstraat. Uiteindelijk werd de nieuwe pomp voor de bewoners zonder watervoorziening er pas in 1877 geïnstalleerd.