Waterpomp

Beschermd monument van 16-07-1987 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waasmunster
Deelgemeente Waasmunster
Straat Rivierstraat
Locatie Rivierstraat zonder nummer (Waasmunster)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42023/112.1
  • OO002265

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Waterpomp

Rivierstraat zonder nummer, Waasmunster (Oost-Vlaanderen)

Gietijzeren openbare waterpomp. Al in 1850 werd op de gemeentebegroting van 1851 een krediet voorzien om een openbare pomp op te richten in de Rivierstraat. Uiteindelijk werd de nieuwe pomp voor de bewoners zonder watervoorziening er pas in 1877 geïnstalleerd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 19de-eeuwse waterpomp te Waasmunster is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van de openbare pomp als volgt werd gemotiveerd: ”als gietijzeren versierde pomp uit de tweede helft van de 19de eeuw met een nog nagenoeg complete visuele binding met de meeste aanpalende kleinschalige 19de-eeuwse bebouwing in het straatje.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000800, Dorpskom Waasmunster, advies KCML (1987).

Waarden

De openbare pomp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.