Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Marthe en Villa Irma

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
106186
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106186

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Marthe en Villa Irma

de Robianostraat 90-92 (Borsbeek)
Eenheidsbebouwing van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.