Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
106606
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106606

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Kloosterstraat 77 (Essen)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.