Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden
ID: 10681   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10681

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 126

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter is beschermd als monument. Het kerkhof met omheiningsmuur en het kerkplein met afsluiting bij de parochiekerk Sint-Pieter langs de Halsesteenweg te Meerbeke werden beschermd als monument op 25 maart 2000. De als monument beschermde parochiekerk maakt geen deel uit van deze bescherming. Het als monument beschermde oorlogsmonument is wel opgenomen in de bescherming. Het kerkplein en kerkhof werden op 27 mei 1971 als landschap beschermd. De kerk, het kerkhof en kerkplein maken deel uit van de als dorpsgezicht beschermde dorpskern.Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof en kerkplein

Halsesteenweg 44 (Ninove)
De parochiekerk bevindt zich langs de Halsesteenweg en wordt omgeven door het ommuurde kerkhof en voorafgegaan door het beboomde kerkplein. De kerk ligt in de as van de pastorie.