Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 106964   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/106964

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Intacte hoeve met voortuintje, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Gommerijnstraat 70 (Heist-op-den-Berg)
Intacte hoeve met voortuintje, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Verankerde bakstenen lijstgevel van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.