Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107616
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107616

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woning met cottage-inslag van twee traveeën en één bouwlaag met zijdelingse uitbouwen onder complexe bedaking.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Klinketstraat 13 (Hoogstraten)
Woning met cottage-inslag van twee traveeën en één bouwlaag met zijdelingse uitbouwen onder complexe bedaking.