Beschermd monument

Sint-Baafsabdij

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 10801   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10801

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De bescherming omvat de Sint-Baafsabdij.Waarden

Puin van de Sint-Baafsabdij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Baafsabdij

Gandastraat zonder nummer, Spanjaardstraat 10 (Gent)
Sint-Baafsabdij, thans Museum voor Stenen Voorwerpen. Ten westen van de voormalige Gallo-Romeinse vicus "Ganda" of het Romeinse Castellum (zie archeologische opgravingen), aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, zou de Heilige Amandus tussen 630 en 639 een Sint-Petruskerk en een religieuze gemeenschap gesticht hebben.