Beschermd monument

Drongengoedhoeve met stallen, duiventoren, bakhuis, poorten en walgrachten

Beschermd monument van tot heden

ID
10837
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10837

Besluiten

Drongengoedhoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-2003  ID: 4075

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de Drongengoedhoeve, gelegen langs de Drongengoedweg te Ursel, met inbegrip van de stallen, duiventoren, bakhuis, poorten en walgrachten. Het Drongengoed met omgeving werd in 1956 reeds beschermd als landschap.Waarden

De Drongengoedhoeve met stallingen, duiventoren, bakoven, poorten en omwalling is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : als uniek restant van een periode waarin op grootschalige wijze aan bosontginning werd gedaan met het oog op het exploiteren van het terrein, dit zowel voor landbouw als voor bosbouw. Deze ontginning was één der laatste grootschalige bosontginningen in de 18e eeuw die voortduurde tot het midden van de 19de eeuw.

historische waarde

als zeldzaam voorbeeld van een omwalde ontginningshoeve en kloosterhoeve, heropgericht in 1746 door de premonstratenzers van de abdij van Drongen in vervanging van een vervallen hoeve uit 1563, waarvan zowel de structuur als de bebouwing grotendeels in zijn originele staat werden bewaard. Als goed bewaard voorbeeld van een gerestaureerde hoeve met latere toevoegingen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Drongengoed

Drongengoedweg 9 (Aalter)
De Drongengoedhoeve, de voormalige abdijhoeve van de norbertijnen van Drongen, is een goed bewaarde getuige van bosontginning uit het midden van de 18de eeuw, waarvan de eerste ontginning startte in het midden van de 13de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.