Beschermd monument

Sint-Alenatoren

Beschermd monument van 14-08-1946 tot heden

ID: 1091   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1091

Besluiten

Sint-Alenatoren
definitieve beschermingsbesluiten: 14-08-1946  ID: 166

Beschrijving

De kasteeltoren Sint-Alena, overblijfsel van een oude waterburcht, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Alenatoren is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Alenatoren

Gemeenteplein_01 zonder nummer (Dilbeek)
Kasteeltoren als overblijfsel van een oude waterburcht, gelegen op een eiland in een vijver in het gemeentepark.