Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee arbeidershuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109183

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Arbeidershuisjes uit de 19de eeuw; samen vijf + twee traveeën en één bouwlaag onder aaneengesloten zadeldaken.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee arbeidershuizen

Berckhovenstraat 30-32 (Malle)
Arbeidershuisjes uit de 19de eeuw; samen vijf + twee traveeën en één bouwlaag onder aaneengesloten zadeldaken.