Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Schaapherder

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
110137
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/110137

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Diephuis, dubbelhuistype van drie bouwlagen en drie traveeën met barokke in- en uitgezwenkte topgevel uit de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Schaapherder

Schoenmarkt 1 (Mechelen)
Diephuis, dubbelhuistype van drie bouwlagen en drie traveeën met barokke in- en uitgezwenkte topgevel uit de 17de eeuw.