Beschermd monument

Omheiningsmuur begijnhof

Beschermd monument van 23-10-1997 tot heden

ID: 11035   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11035

Besluiten

Geografisch pakket Aalst
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-1997  ID: 3236

Beschrijving

De bescherming omvat overblijfselen van de Begijnhofmuur.Waarden

De overblijfselen van de Begijnhofmuur zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als aan de kerkzijde bewaard gebleven gedeelte van de oude begijnhofmuur, met laat-17de-vroeg-18de-eeuwse muurkapelletjes als kleinarchitectuur.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sociale woonwijk Oud Begijnhof

Anna Snelstraat 3-17, Begijnhof 1-52, 53, Pontstraat 50-56, 50B (Aalst)
Sociale woonwijk, tussen 1954 en 1959 gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij van Goedkope Woningen voor het Gewest Aalst naar plannen van architect Antoon Blanckaert. Het bestaande begijnhof werd hiervoor grotendeels gesloopt, met uitzondering van de kerk, de kapel, de pastorie en enkele huizen.