Beschermd monument

Fort Haasdonk

Beschermd monument van 04-02-2002 tot heden
ID: 11043   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11043

Besluiten

Fort Haasdonk
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-2002  ID: 3804

Beschrijving

De bescherming omvat het fort met de gebouwen, de bedekte weg, het glacis, de gracht, de weg die naar het fort leidt en de percelen waarop zich woningen van opzichters bevinden met uitzondering van de constructies als dusdanig.


Waarden

Fort Haasdonk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Fort, gebouwd in 1906-1914, deel uitmakend van de sinds 1859 aangelegde fortengordel rond Antwerpen, meer bepaald behorend tot een tweede fase waarvan de aanleg reeds na de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 was begonnen;
Fort, aangelegd in trapeziumvorm met hoofdfront, keelfront en zijfronten, omringd door een natte gracht, vooraf gegaan door een bedekte weg, met samengevoegde gekazemateerde caponnières op de twee hoeken van het korte front, een infanteriekam en de draaibare geschutskoepels op de bovenbouw, ingang langs de traditorebaterij met aan weerszijden de keelkazerne en met een centrale gang naar het hoofdgebouw;
Fort grotendeels geconstrueerd uit aarde, maar met volledig in beton uitgevoerde gebouwen, met uitgesproken monolitisch karakter en het traditioneel aspect van een typisch militair neoclassicistisch gebouw (ton- en kruisgraatgewelven, bandlijsten rond met segmentboog afgewerkte lichtgaten, pseudo-entablementen met afgeronde cordons en gevelritmering door rusticapilasters.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Fort Haasdonk

Bankstraat zonder nummer (Beveren)
Het fort van Haasdonk is een betonnen pantserfort uit de buitenste fortengordel van de vesting Antwerpen, gebouwd in 1906-1914. In die periode werd de buitenste fortengordel met 25 forten en schansen uitgebreid, waaronder het fort van Haasdonk. De vesting Antwerpen bereikte toen haar maximale uitbreiding.