Beschermd monument

Kiosk

Beschermd monument van 01-02-1993 tot heden

ID
11047
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11047

Besluiten

Stadspark Romain de Vidts: kiosk
definitieve beschermingsbesluiten: 01-02-1993  ID: 2483

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de muziekkiosk uit 1859-60 in het stadspark.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kiosk in het stadspark als volgt werd gemotiveerd: "als een bijzonder fraai voorbeeld van een gietijzeren muziekkiosk in Moorse stijl gebouwd in 1859-1860".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000789, Monumenten, advies KCML (1985).


Waarden

Kiosk in het stadspark, Romain de Vidtspark, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Kiosk

Walburgstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)
De naar het stadspark overgeplaatste muziekkiosk van Sint-Niklaas is een bijzonder sierlijke gietijzeren constructie in eclectische stijl, met Moorse inslag in de hoefijzerbogen en neogotische invloed in de met vierlobben en visblazen opengewerkte panelen.