Beschermd monument

Opgaande zomerlinde als vrijheidsboom Bottelare

Beschermd monument van tot heden

ID
11057
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11057

Besluiten

Vrijheidsboom
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2013  ID: 5263

Beschrijving

De vrijheidsboom op het Koning Albert I-plein te Bottelare is beschermd als monument. Een cirkelvormige zone met een straal van 10 meter rond de boom is mee opgenomen in de bescherming.



Waarden

De vrijheidsboom op het dorpsplein in Bottelare, evenals de cirkelvormige zone eromheen met een straal van 10 meter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

Deze linde werd op 30 april 1831 geplant en staat symbool voor de onafhankelijkheid van België. De boom is geplant op een typerende locatie in de onmiddellijke nabijheid van de parochiekerk en het gemeentehuis.

artistieke waarde

De linde is door zijn omvang en mooie groeivorm een sterk beeldbepalend object voor de dorpskern van Bottelare en is de hoogste, dikste en oudste vrijheidsboom van de regio.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande zomerlinde als vrijheidsboom

Koning Albert I-Plein zonder nummer (Merelbeke)
Op het dorpsplein van Bottelare tegenover de parochiekerk Sint-Anna staat op het Koning Albert I-plein een mooi gevormde monumentale zomerlinde (Tilia platyphyllos). Het zou de vrijheidsboom zijn die na de onafhankelijkheid van België op 30 april 1831 werd geplant.