Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111268   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111268

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met hoger opgaande deurtravee met erker en trapgeveltje, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

W. De Vochtstraat 9 (Puurs-Sint-Amands)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met hoger opgaande deurtravee met erker en trapgeveltje, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.