Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111574
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111574

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Fraaie hoevesite, bestaande uit een begin 19de-eeuws woonhuis met rechts een aanleunende lagere stal en links aansluitende stal, beide uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kabienstraat 13 (Retie)
Fraaie hoevesite, bestaande uit een begin 19de-eeuws woonhuis met rechts een aanleunende lagere stal en links aansluitende stal, beide uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.