Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111825
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111825

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen binnen omhaagd domein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Puttenhoflaan 7 (Schilde)
Kleine hoeve met losstaande bestanddelen uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen binnen omhaagd domein.