Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112255
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112255

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis waarvan het jaartal 1908 in de top en de signatuur van architect Jos Verschoren op de plint, verwijzen naar een verbouwing.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Begijnenstraat 4 (Turnhout)
Burgerhuis waarvan het jaartal 1908 in de top en de signatuur van architect Jos Verschoren op de plint, verwijzen naar een verbouwing.