Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112274
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112274

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woonhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen, de twee linker traveeën bevinden zich achter het koor van de aanpalende kapel, 17de-eeuwse kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis

Begijnhof 44 (Turnhout)
Woonhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen, de twee linker traveeën bevinden zich achter het koor van de aanpalende kapel, 17de-eeuwse kern.