Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Garenblekerij Boones Blijk met kapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112354

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Volledig omgracht, driezijdig domein met centraal gelegen blekerijgebouw opgetrokken tussen 1739 en 1757, in de loop van de 19de eeuw in gebruik genomen als woning.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Garenblekerij Boones Blijk met kapel

Elzenstraat 2 (Turnhout)
Volledig omgracht, driezijdig domein met centraal gelegen blekerijgebouw opgetrokken tussen 1739 en 1757, in de loop van de 19de eeuw in gebruik genomen als woning.