Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing naar ontwerp van J.L. Stynen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112453
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112453

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van drie bouwlagen onder plat dak, gebouwd circa 1937 naar ontwerp van J.L. Stynen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing naar ontwerp van J.L. Stynen

Herentalsstraat 25, Pieter De Nefstraat 1-7 (Turnhout)
Eenheidsbebouwing van drie bouwlagen onder plat dak, gebouwd circa 1937 naar ontwerp van J.L. Stynen.