Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112500

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa met cottage en art-deco-inslag van de eerste helft van de 20ste eeuw; omringende beboomde tuin.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Klein Engeland 34 (Turnhout)
Villa met cottage en art-deco-inslag van de eerste helft van de 20ste eeuw; omringende beboomde tuin.