Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijke lagere school

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112509
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112509

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Schoolgebouw, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw, naar ontwerp van architect L. Van Ravestyn.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke lagere school

Kongoplein 2 (Turnhout)
Schoolgebouw, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw, naar ontwerp van architect L. Van Ravestyn.