Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112730
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112730

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine dorpswoning, verspringend ten opzichte van de rooilijn, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Lepelstraat 26 (Vorselaar)
Kleine dorpswoning, verspringend ten opzichte van de rooilijn, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.