Beschermd monument

Kiosk

Beschermd monument van 17-10-1986 tot heden
ID: 11281   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11281

Besluiten

Geografisch pakket Watervliet
definitieve beschermingsbesluiten: 17-10-1986  ID: 2227

Beschrijving

De kiosk is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de historische en artistieke waarde van de kiosk als volgt:
"Als dorpskiosk opgericht op het einde van de 19de eeuw, met acht gietijzeren steunen versierd, met gestileerde acanthusbladeren."
"Van het smeedijzeren netwerk met gestileerde harpen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000782, Dorpskom Sint-Laureins (Watervliet) (H. van den Bossche, 1986).


Waarden

De kiosk van Watervliet is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kiosk

Stee zonder nummer (Sint-Laureins)
Opgericht door de muziekmaatschappij "Eendracht maakt macht" en het gemeentebestuur in 1933. De aannemers waren Edmond en Eduard Verplancke. Inhuldiging op 13 augustus 1933 (zie gedenksteen). Gerestaureerd in 1998. Beschermd als monument bij MB van 17.10.1986.