Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in neotraditionele stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
112900
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/112900

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande villa in neotraditionele stijl van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in neotraditionele stijl

Tongerlodorp 38 (Westerlo)
Alleenstaande villa in neotraditionele stijl van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.