Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonstalhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
113222
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/113222

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk woonstalhuisje, uit de tweede helft van de 19de eeuw; ingeplant op niet afgebakend en met gras begroeid terreintje.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonstalhuis

Doelen 35 (Zoersel)
Oorspronkelijk woonstalhuisje, uit de tweede helft van de 19de eeuw; ingeplant op niet afgebakend en met gras begroeid terreintje.