Station Avelgem

Beschermd monument van 09-01-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Avelgem
Deelgemeente Avelgem
Straat Yzerwegstraat
Locatie Yzerwegstraat 1 (Avelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34003/601.1
  • 4.01/34003/618.1
  • OW002487

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Avelgem

Yzerwegstraat 1, Avelgem (West-Vlaanderen)

Voormalig station, thans Gemeentelijk Atelier voor Visuele Kunsten Avelgem (GAVKA), tevens deels gebruikt door het Rode Kruis. Beschermd als monument bij M.B. van 9/01/05.

Beknopte karakterisering

Typologiestationsgebouwen
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Het voormalige NMBS-station met het bijgebouwtje te Avelgem, is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalig station met inbegrip van het bijgebouwtje, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: betreft voorbeeld van een station uit 1924 opgericht in zogenaamde wederopbouwstijl, subvariant met speklagen en plint in gebouchardeerde blauwe steen, gelegen aan een spoorlijn die vanaf 1869, met vertakkingen, daterende 1881 tot 1891 werd aangelegd.

historische waarde

in casu sociaal-historische en economisch-historische waarde: de aanwezigheid van spoorlijnen en van het station illustreert hoe bepalend de invloed was op de tewerkstelling en de economie en dit met internationale aspecten.

industrieel-archeologische waarde

Dit station is een materiële getuige die, in samenhang met de (als monument beschermde) fabriek Leurent, het belang illustreert van de ontwikkeling van de mobiliteitsinfrastructuur (in casu de aanleg van het spoorwegnet vanaf de 19de eeuw) op de ontwikkeling en de inplanting van de industrie. In het geval van Avelgem gaat het om een spoorlijn die vanaf 1869 met vertakkingen daterend van 1881 tot 1893, werd aangelegd en die circa 1900 de inplanting van een belangrijke textielindustrie met Frans kapitaal mogelijk maakte, dit door de efficiënte aan- en afvoer van goederen en door het pendelvervoer van arbeiders.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.