Galgenbergbosje met hakhoutstoven

Beschermd monument van 14-07-2010 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Sint-Andries, Sint-Michiels
Straat Diksmuidse Heerweg, Fort Zevenbergen
Locatie Diksmuidse Heerweg zonder nummer, Fort Zevenbergen zonder nummer, Fort Zevenbergen zonder nummer (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/2069.1
  • 4.01/31005/943.1
  • OW003065

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Galgenbergbosje met hakhoutstoven

Diksmuidse Heerweg zonder nummer, Fort Zevenbergen zonder nummer, Fort Zevenbergen zonder nummer (Brugge)

Het Galgenbergbosje, gelegen ten zuidoosten van Sint-Andries, omvat een relict van het middeleeuwse galgenveld van de Stad Brugge en is bewaard aan de rand van een eerder recente villawijk langsheen het aloude tracé van de Diksmuidse Heerweg.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Galgenbergbosje met oude hakhoutstoven van haagbeuk, gelegen langs de Diksmuidse Heerweg en Fort Zevenbergen te Sint-Andries, is beschermd als monument.

Waarden

Het Galgenbergbosje met oude hakhoutstoven (haagbeuk) is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

sociaal-culturele waarde

volkskundige waarde

Als zeer zeldzaam voorbeeld van een nog onbebouwd restant van een fortificatie annex, terechtstellingsplaats op de rand van een middeleeuwse stad, gemarkeerd door houtige begroeiing en gelegen langsheen een nog grotendeels bewaard tracé van een oude verbindingsweg.

wetenschappelijke waarde

Als zeldzaam, gaaf bewaard en authentiek voorbeeld van een hakhoutbegroeiing met zeer oude bomen (tot 300 jaar en ouder).

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.