Beschermd monument

Galgenbergbosje met hakhoutstoven

Beschermd monument van 14-07-2010 tot heden
ID: 11511   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11511

Besluiten

Houtig erfgoed
definitieve beschermingsbesluiten: 14-07-2010  ID: 4751

Beschrijving

Het Galgenbergbosje met oude hakhoutstoven van haagbeuk, gelegen langs de Diksmuidse Heerweg en Fort Zevenbergen te Sint-Andries, is beschermd als monument.Waarden

Het Galgenbergbosje met oude hakhoutstoven (haagbeuk) is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-

volkskundige waarde

Als zeer zeldzaam voorbeeld van een nog onbebouwd restant van een fortificatie annex, terechtstellingsplaats op de rand van een middeleeuwse stad, gemarkeerd door houtige begroeiing en gelegen langsheen een nog grotendeels bewaard tracé van een oude verbindingsweg.

wetenschappelijke waarde

Als zeldzaam, gaaf bewaard en authentiek voorbeeld van een hakhoutbegroeiing met zeer oude bomen (tot 300 jaar en ouder).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Galgenbergbosje met hakhoutstoven

Diksmuidse Heerweg zonder nummer, Fort Zevenbergen zonder nummer (Brugge)
Het Galgenbergbosje, gelegen ten zuidoosten van Sint-Andries, omvat een relict van het middeleeuwse galgenveld van de Stad Brugge en is bewaard aan de rand van een eerder recente villawijk langsheen het aloude tracé van de Diksmuidse Heerweg.